Colofon


Uitgave van
RAI Amsterdam, Corporate Communicatie

Concept en realisatie
Toebosch Consult

Fotografie
OTTI Fotografie
Julie Blik Fotografie
Ad Bogaard Fotografie
MRPEREZIDENT Fotografie
Bastiaan Aalbersberg

Druk
Mullervisual Communication

Website
Ontwikkeld in Kirra Jaarverslag

Contact
RAI Amsterdam ontvangt graag uw reactie op het jaarverslag via corcom@rai.nl

Copyright
De in dit jaarverslag opgenomen informatie mag worden overgenomen onder de bronvermelding ‘Jaarverslag RAI Holding B.V. 2018’.